หน้าแรก

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรมใหม่ ในขณะนี้

เป้าหมายของเรา

พัฒนาผู้ประกอบการสู่ Modern SME

เชิญลงทะเบียนสมาชิกกับทางสมาคม TA SME เพื่อรับสิทธิพิเศษที่ปรึกษาในระบบ SME Clinic และเข็มกลัดของสมาคม, การซื้อบัตรสัมนาในราคาพิเศษ ฯลฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม

วีดีโอการลงทะเบียน
Slider

วีดีโอตัวอย่างสอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก TA SME

รายชื่อสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ทั้งสมาชิกทั่วไป ,สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสามัญ รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหา ประเภทธุรกิจ และ ประเภทผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ให้ตรงตามความต้องการของ คุณในการหาข้อมูลของ พาทเนอร์ ทางธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบ SME Clinic คือระบบบที่จะช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มากความสามารถและมีประสบการณ์ในแต่ละด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม

คลังข่าวสาร และบทความ ของทางสมาคมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารต่างๆจากทางสมาคม วารสาร เอกสารการสัมครสมาชิก ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ผังองค์กรของสมาคม TA SME (สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย) รายละเอียดเพิ่มเติม

________________________________

เว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวข้อง
________________________________