เกี่ยวกับเรา

TA SME สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

      สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเกิดจากการร่วมตัวกันของผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยทุกสาขาวิชาชีพทั่วประเทศ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร และ ศูนย์กลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของคนไทยในวิสาหกิจทุกประเภทให้มีความพร้อม และศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจในทุกๆด้าน โดยปัจจุบันมี คุณแก้วเก้า เผอิญโชค ดำรงตำแหน่งเป็นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย TA SME