Shoppable UGC เครื่องมือเสริมแกร่งการขายออนไลน์

Shoppable UGC เครื่องมือเสริมแกร่งการขายออนไลน์

Shoppable UGC คืออะไร?
คือ การแสดงเนื้อหาที่ลูกค้ารีวิวสินค้า หรือพูดถึงแบรนด์เราทั้งจากโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือบนเว็บไซต์ รวบรวมมาให้บนเว็บไซต์ในหน้าขายสินค้านั้น ๆ แล้วให้ลูกค้ารายอื่น ๆ สามารถเห็นเนื้อหาหรือโพสเหล่านั้นได้ ทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าตามได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์ของเราไปหาดูรีวิวจากที่อื่น ๆ
ข้อดีของการมี Shoppable UGC บนเว็บไซต์ E-Commerce

✅ เนื้อหามาจากผู้ใช้จริง มีความจริงใจในเนื้อหาที่โพสต์ ช่วยดึงดูดความสนใจลูกค้าใหม่ได้มากกว่า
✅ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ โดยดูจากการรีวิวจริงของลูกค้าคนอื่น
✅ จากการศึกษาพบว่า 70% ของผู้บริโภคจะเชื่อใจโพสต์ที่มาจากลูกค้าด้วยกันเอง มากกว่าโพสต์จากแบรนด์
✅ ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนแฟลตฟอร์มเพื่อมองหารีวิว หรือความคิดเห็นจากลูกค้าคนอื่น ทำให้ตัดสินใจซื้อในเวลารวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก Shoppable UGC – eCommerce Trend ที่กำลังมา – การตลาดวันละตอน (everydaymarketing.co)