10 บทเรียนที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนเริ่ม ธุรกิจ SMEs

ทางลัดในการไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดของ ธุรกิจ SMEs นอกจากการลงมือทำแล้ว บทเรียนและประสบการณ์จากผู้ประกอบการอื่นๆก็เหมือนเป็นคู่มือที่จะทำให้เราสามารถเตรียมตัว ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการประกอบธุรกิจ

บทความนี้รวบรวมสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากจะรู้ก่อนที่เค้าจะเริ่ม ธุรกิจ SMEs เพราะถ้ารู้อาจจะเตรียมตัว ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้

1. เก็บบันทึกต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ

ในช่วงเริ่มต้น ธุรกิจ SMEs ส่วนมากผู้ประกอบการจะหมุ่นอยู่กับการพัฒนาสินค้าและบริการ การบริหารงานของบริษัทโดยไม่ได้สนใจการเก็บบันทึกต่างๆ ทั้งเรื่องของบัญชี ภาษี ยอดขาย รายชื่อลูกค้าหรือเอกสารทางกฎหมายต่างที่จำเป็น เมื่อเวลาผ่านพ้นมา เมื่อต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นถ้าไม่มีก็อาจจะเกิดปัญหาได้ เช่น การเก็บบันทึกรายชื่อลูกค้า หรือ การเก็บฐานข้อมูลลูกค้า ถ้ามีการวางแผนการบันทึกข้อมูลแต่แรก จะช่วยให้สามารถบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วในการทำ CRM (Customer Relationship Management)

2. รู้จักการรักษาสมดุล

ในการลงทุนเชิงรุก เชิงรับ และการตัดสินใจต่างๆ บางครั้งมากไป บางครั้งเร็วไป บางครั้งน้อยไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจได้ ดังนั้นความสามารถในการรู้ความแตกต่างระหว่างการลงทุนเชิงรุกกับการลงทุนเชิงรับเป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อให้สามารถรักษาสมดุล และมั่นใจในลงทุน

3. ไม่ต้องสมบูรณ์แบบมาก

ความสมบูรณ์แบบ การใส่ใจ หรือต้องการให้ทุกอย่างออกมาดี เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี แต่การใส่ใจในทุกรายละเอียดจะทำให้การตัดสินใจหรือการบริหารงานต่างๆล่าช้า ยิ่งถ้าเป็น ธุรกิจ SMEs ด้วยแล้วการตัดสินใจที่รวดเร็วจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ควรจะแบ่งเวลาในการบริหารงานและอย่ายึดติดกับความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไป

4. บางครั้งต้องปฎิเสธบ้าง

ส่วนใหญ่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการจะรับงานทุกอย่าง รับปากทุกอย่างกับลูกค้าหรือคู่ค้า เพราะอยากขายของหรืออยากให้ประสบความสำเร็จในการเจรจา แต่บางครั้งต้องปฎิเสธบ้าง ต้องเลือกสิ่งที่จะทำบ้าง ควรจะเลือกสิ่งที่จะสามารถทำได้จริงและมุ่งไปที่ธุรกิจหลักของเราเท่านั้น

5. ต้องจัดการควบคุมบางสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน

คนเรามีความถนัดไม่เหมือนกัน แต่ในการทำธุรกิจบางครั้งเราจะต้องดูแล ควบคุมบางสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน เช่น ภาษี บัญชี การรับการจ่ายเงิน ยิ่งถ้าเป็นเรื่องการเงินแล้ว การมีวินัยในทางการเงินส่งผลให้ให้บริษัทเติบโตได้ การบริหารบัญชี การเงิน หรือภาษี เป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นถ้าไม่ถนัดจริงๆ ควรจะหาที่ปรึกษาทางบัญชี การเงิน หรือภาษี

6. ความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็น

ในโลก ธุรกิจ SMEs การปรับตัวเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และพฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ถ้ามีความสามารถในการปรับตัวจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดี และควรต้องหมั่นวิจัยตลาดอยู่ตลอดเพื่อให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ ตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค

7. แยกธุรกิจออกจากชีวิตส่วนตัว

เพื่อการใช้ชีวิตและครอบครัวอย่างมีความสุข ควรแยกธุรกิจออกจากชีวิตส่วนตัว จะช่วยให้ไม่เครียดเกินไปและสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ แน่นอนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นครับ

8. คุณต้องการเงินมากกว่าที่คุณคิดไว้เสมอ

ส่วนมาก ผู้ประกอบจะมองโลกในแง่ดีกับยอดขายของตัวเอง โดยลืมเรื่องการลงทุนอื่นๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า ต้นทุนทางการตลาด ดังนั้น Wayne Connors ได้แนะนำว่า “เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ ให้เตรียมไว้สองเท่า!!!”

9. อย่าบริหารงานแบบควบคุมมากเกินไป

ไม่ควรกำกับดูแลและควบคุมในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และไม่ควรควบคุมไปจนถึงระดับรายละเอียดของงาน ซึ่งไม่ควรที่จะต้องเสียเวลามาคลุกคลี แต่ควรปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีอำนาจตัดสินใจและดำเนินการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเป็นการพัฒนาตนเอง (Micromanagement)

10. สร้างส่วนร่วมในความสำเร็จกับพนักงาน

ทางเดียวที่จะนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายได้คือ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จบริษัท ดังนั้นผู้ประกอบการต้องสามารถสื่อสารเป้าหมายของบริษัทให้พนักงานเข้าใจได้ และต้องจูงใจพอที่จะทำให้ทุกคนเดินไปด้วยกัน

ที่มา SME MANAGEMENTSTARTUP 19/01/2015

Cr. smesupply