บทความ

ประโยชน์ 5 ข้อ : ” เขียนบล็อก Blog, การเขียนบทความ และผลิตวีดีโอ ” สำหรับทำการตลาดออนไลน์

ประโยชน์ 5 ข้อ : การเขียนบล็อก Blog, เขียนบทความ และผลิตวีดีโอ สำหรับทำการตลาดออนไลน์ เขียนบล็อก Blog และผลิตวีดีโอมีประโยชน์อย่างไร ?
1.โน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อด้วยคอนเทนต์ 2.เพิ่มลูกค้าใหม่ๆอัตโนมัติจาก Google ค้นหา 3.เพิ่มลูกค้าใหม่ๆอัตโนมัติจาก YouTube 4.เพิ่มความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์และเฟ๊สบุ๊ค 5.เปลี่ยนตัวเองเป็น Influencer

1 9 10 11