ข่าวสาร

ผนึกกำลัง ธพว. – สวทช. – สมาคมผู้ประกอบการ SME ไทย ลงนามผลักดัน SME

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TA SME) เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษาสู่ผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

TA SME จับมือจุฬาฯ เปิด Mini MBA

นางแก้วเก้า  เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TA SME)  เปิดเผยว่า สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ SME ต้องการเพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาแนวความคิดและการทำธุรกิจแนว Startup

กสิกรไทยเปิด SME Webinar สัมมนาฟรีผ่านเว็บ

 กสิกรไทย จับมือสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จัดโครงการ SME Webinar สัมมนาออนไลน์ฟรี ผ่านเว็บไซต์ให้ความรู้เอสเอ็มอีของไทยตลอดทั้งปีกับ 10 หัวข้อจาก 10 วิทยากรชื่อดัง

1 49 50 51