Cosmetics Innovation and Business Link (CIB2019)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ร่วมกับ คลัสเตอร์เครื่องสําอางไทย และหอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย จัดทําโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสําอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2562 หรือ Cosmetics Innovation and Business Link (CIB2019)
นําผู้ประกอบการไทย ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมวัตถุดิบต้นน้ำ หรือสารสกัดจากธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
ไปออกแสดงในงาน COSMETIC-360 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 พร้อมร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน และนัดพบทางธุรกิจ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/5683