Exporter Mindset

ต.ค. นี้ เตรียมพบกับ Workshop “Exporter Mindset” จาก EXAC
ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/6713