โครงการ Saphan Digital

โครงการสะพานดิจิทัล (Saphan Digital, a Grow with Google program)

สสว. ร่วมสนับสนุนโครงการ Saphan Digital ที่ Google ร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ และอีกหลายพันธมิตร อาทิ ธนาคารไทยพานิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, แกร็บ เอ็กซ์เพรส, ทรู ดิจิทัล พาร์ค, เทพช็อป, เบนโตะเว็บ และ สเกาท์เอาท์

ชวนคนไทยมาพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ผ่านการเรียนทางออนไลน์ ฟรี! พร้อมลงมือปฏิบัติจริง และยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษจากหน่วยงานพันธมิตรให้เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital เท่านั้น
สำหรับผู้ประกอบการ SME องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://saphandigital.moc.go.th/

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563