ขอเชิญร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021

ขอเชิญร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021
โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม และกำหนดมอบรางวัลดังกล่าว ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021) ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
รางวัล IP Champion มี 5 รางวัล สาขาละ 1 รางวัล ได้แก่
 
1. สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์
2. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
3. สาขาเครื่องหมายการค้า
4. สาขาลิขสิทธิ์
5. สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 
📌 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://event.moc.go.th/th/event/detail/2876
📌 วันที่รับสมัคร
15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. – 30 ก.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
 
ข้อมูลการติดต่อ และผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
 
โทร : 0-2547-4661 หรือ 092-2463-562
อีเมล : ipchampionofficial@gmail.com