บริษัท คิปส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เปลี่ยนรูปภาพปกของคุณ
อัพโหลด
เปลี่ยนรูปภาพปกของคุณ
ข้อมูลส่วนตัว
ร่วมลงทะเบียน กันยายน 05, 2019
สมาชิกทั่วไป (M)
กรพินธุ์ สันตโยดม
หญิง
ข้อมูลบริษัท
บริษัท คิปส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
28 ก.พ. 2014
อื่นๆ
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PR Consultant Agency)
บริการ, สื่อและสิ่งพิมพ์