บจก.เดโช พลาสติก

เปลี่ยนรูปภาพปกของคุณ
อัพโหลด
เปลี่ยนรูปภาพปกของคุณ
สถานะของบัญชีนี้ Approved
ข้อมูลส่วนตัว
ร่วมลงทะเบียน มกราคม 03, 2018
สมาชิกทั่วไป (M)
สมชาย สุขเดโช
ชาย
ข้อมูลบริษัท
บจก.เดโช พลาสติก
ผู้ค้าและผู้ผลิต
โรงงานอุตสาหกรรม