การกำหนดแนวทางการให้บริการด้านวิชาการ เพื่อสร้างศักยภาพ SME

คุณแก้วเก้า  เผอิญโชค  นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และคณะกรรมการสมาคม ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌานนท์  ปิ่นเสน พร้อมคณะ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณสุเมธ  จินดาวัฒน์   ผู้เชียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งให้เกียรติมาร่วมประชุม การกำหนดแนวทางการให้บริการด้านวิชาการ เพื่อสร้างศักยภาพ SME.    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคม  ถนนเพชรเกษมซอย 81

ใส่ความเห็น