รายละเอียดการลงทะเบียน

วีดีโอสาธิตการสมัครสมาชิก  

สมาชิกทั่วไป

FREE

ได้รับข้อมูลการสัมมนา

ประชาสัมพันธ์สินค้าของสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้

ได้รับข่าวสารของสมาคม
สมาชิกสามัญ

2,000 ฿/ปี

ได้รับข้อมูลการสัมมนา

ประชาสัมพันธ์สินค้าของสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้

ได้รับข่าวสารของสมาคม

รับสิทธิ์ประโยชน์จากสมาคม เช่น สัมมนาฟรี consult ฟรี (ตามขอบเขตที่กำหนด)

สามารถสัมมนาหัวข้อที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

เข็มโลโก้สมาคม TA SME

รับสิทธิ์สภาหอการค้าไทย

บูธจัดกิจกรรมฟรี (ตามที่สามารถจัดสรรได้)

สิทธิ์ในการเป็นคณะกรรมการ

สิทธิ์ในการโหวต


WordPress Pricing Table Plugin

สามารถดาวโหลด เอกสารการลงทะเบียนของสมาคม TA SME 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ สมาคม TASME