ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ส่วนที่ 1 กฎทั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อตกลง” นี้) มีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่และสาระสำคัญ ระหว่างบุคคลที่ทำการขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลอื่นๆ สิทธิและหน้าที่ และสาระสำคัญ ระหว่างสมาชิกกับสมาคม และขั้นตอนสำหรับการใช้บริการโดยสมาชิก เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ (“บริการ”) ที่จัดหาให้โดย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ที่ดำเนินการโดย  สมาคมดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

ข้อ 2 คำนิยาม

 1. ข้อกำหนดต่อไปนี้มีความหมายตามลำดับดังต่อไปนี้:
 2. 1) เว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับระบบอีคอมเมิร์ซแบบเรียลไทม์และการดำเนินการของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย การทำรายการสินค้าและบริการ (รวมกันเรียกว่า “สินค้า”)
 3. 1. 2) “สมาชิก” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิกตามขั้นตอนของการลงทะเบียนที่สร้างขึ้นโดยสมาคม และผู้ที่ได้รับการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมอย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้บริการที่จัดหาให้โดยสมาคม สมาชิกประกอบด้วยสมาชิกทั่วไป สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสามัญดังต่อไปนี้:
 4. สมาชิกทั่วไป สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสามัญ หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ใช้บริการที่จัดหาให้โดย สมาคม สมาชิกทั่วไปนั้นจะมีสิทธในการใช้งานระบบได้ตามข้อกำหนดในหน้าลงทะเบียนได้กำหนดไว้

2) “email” หมายถึงตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนโดยสมาคมสำหรับการยืนยันตัวตนของสมาชิก

4) “รหัสผ่าน” หมายถึงตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนกับสมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

5) “การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล” หมายถึงการดำเนินการยืนยันว่าข้อมูลต่อไปนี้ ในแต่ละกรณี ตรงกับข้อมูลที่บันทึก ณ เวลาที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกลายเป็นสมาชิก

6) “บริการการป้องกันการชำระเงิน” หมายถึง บริการที่บริษัทให้บริการ โดยการเก็บเงินของผู้ซื้อที่ได้ชำระแล้วเอาไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันการชำระเงินดังกล่าวขึ้นกับข้อตกลงจากธนาคารที่สมาชิกทำธุรกรรมผ่านมา

7) “บริการชำระเงิน tasme” หมายถึงบริการใดๆ ทั้งหมดที่จัดหาให้โดยสมาคมตามการลงทะเบียนของสมาชิกทั่วไป ระบบสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง
7.1.การโอนเงินเข้าบัญชีของทางสมาคม ที่จัดเตรียมไว้ให้
7.2 การชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิส โดยการชำระผ่านระบบ payment gateway ของ

Omise เพื่อชำระให้กับทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

 

ข้อ 3 ข้อมูลจำเพาะ การมีผลบังคับใช้ และการแก้ไขของข้อตกลงนี้

1.1) สมาคมจะโพสต์ข้อตกลงที่กำหนดบนอินเทอร์เน็ตไซต์ (https://www.tasme.or.th/register_list_price/) ที่ที่มีการให้บริการของสมาคม เพื่อแจ้งสมาชิคเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว

2.2) สมาคมมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อมีเหตุผลอันควร ตราบใดที่การแก้ไขดังกล่าวไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อตกลงนี้ สมาคมจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว (รวมถึงวันที่มีผลของการแก้ไขดังกล่าวและเหตุผลในการแก้ไข) ผ่านเว็บไซต์บริการของสมาคมก่อนวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผล 7 วัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไขใดๆ ทำให้ผู้ใช้เสียประโยชน์ การแก้ไขนั้นจะถูกแจ้งผ่านเว็บไซต์บริการของสมาคมก่อนวันที่มีผล 7 วัน และจะมีการแจ้งด้วยวิธีการส่งอีเมล และอื่นๆ ถึงผู้ใช้เป็นรายบุคคลอีกด้วย (หากมีปัญหายุ่งยากในการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ติดต่อที่ถูกต้อง การเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อ เป็นต้น และมีการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวตามข้อตกลงนี้แล้ว จะถือว่าได้ทำการแจ้งเป็นรายบุคคลแล้ว)

3.3) การยอมรับข้อตกลงนี้จะหมายถึงการยอมรับที่จะเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อตกลงนี้โดยการเข้าชมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยสมาคมเป็นประจำ สมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ทำให้สมาชิกหรือผู้ใช้เสียหายหรือเดือดร้อนจากการที่ไม่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่แก้ไข

4.4) ในกรณีที่สมาชิกไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไข สมาชิกดังกล่าวอาจร้องขอการเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ (การสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้) ในกรณีที่สมาคมได้แจ้งหรือประกาศตามข้อ 2. 2) ของข้อตกลงนี้ว่าจะมีการแก้ไขข้อตกลง และจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่แสดงการปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขก่อนวันที่มีผลของการแก้ไข จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไข หากผู้ใช้ไม่แสดงการปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขอย่างชัดแจ้ง

5.5) ทุกคำสั่งซื้อสินค้าบน tasme ได้ก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

6.6) ในกรณีที่ข้อกำหนด หรือปรากฏเหตุการณ์ที่กฎหมายไทยหรือข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน สมาคมขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธเรื่อง และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมเป็นที่สิ้นสุด

 

 ข้อ 4 ข้อจำกัดของคำสั่งซื้อ

1.1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามที่ผู้ซื้อสั่งกับสมาคม และ/หรือเพื่อจำกัดปริมาณในคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องให้เหตุผล หากสมาคมปฏิเสธคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ โดยปกติแล้ว สมาคมจะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อให้เราไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ

2.2) สมาคมอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อบุคคล ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ภายใต้ดุลยพินิจของสมาคมเอง สมาคมยังขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ของผู้ซื้อสั่ง ข้อบังคับเหล่านี้ รวมถึงคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ และที่สั่งโดยบัญชีเว็บไซต์ เดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่สมาคมทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ สมาคมจะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยการติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินที่ระบุเมื่อทำการสั่งซื้อ

 

ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

1.1) บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเป็นสมาชิกและใช้บริการต้องได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการสมัคร

2.2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สมาชิกบันทึกไว้ ณ เวลาที่สมาชิกสมัครใช้บริการ สมาชิกดังกล่าวต้องทำการอัปเดตข้อมูลโดยทันที อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น email จะเปลี่ยนไม่ได้

3.3) สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่กรอกลงไปในใบสมัครสมาชิกเป็นความจริงและถูกต้อง สมาชิกจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ได้รับการอัปเดต ซึ่งสมาคมจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าทางใดก็ตาม

4.4) สมาชิกตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราว และจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้หรือเข้าถึงบัญชีของตนเอง

5.5) ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีของสมาชิกได้ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกมีหน้าที่ในการรายงานการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นโดยทันที

6.6) สมาคมจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการ และจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้:

 1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่น้อยที่สุด (ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลที่ติดต่อ) แก่ผู้ขาย สมาคมจัดส่ง เป็นต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม จัดส่ง และอื่นๆ
 2. เมื่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
 3. เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการซื้อและขาย และเพื่อส่งคืน แลกเปลี่ยน การยกเลิก และอื่นๆ ตามด้วยความเสร็จสมบูรณ์ของการซื้อและขาย อย่างไรก็ตาม สมาคมมีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลที่ติดต่อของคู่สัญญาแก่ผู้ขายและผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนร่วมในการซื้อและขายเท่านั้น

7.7) สมาคมมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะสร้างนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ คัดเลือกบุคคลที่ทำหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและโพสต์ข้อมูลนี้

8.8) เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต้องได้รับการจัดการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยบริษัท

9.9) ในกรณีที่การทำธุรกรรมสำเร็จผ่านบริการที่จัดหาให้โดย tasme  สมาคมจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ผู้ขายซึ่งจำเป็นต่อการทำธุรกรรมของสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ การจัดส่ง เป็นต้น

 

ข้อ 6 ความเป็นส่วนตัว

1.1) สมาคมไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากสมาชิก สมาคมจะใช้ข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น

2.2) สมาคมมองการปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิกว่าเป็นหลักการของชุมชนที่มีความสำคัญอย่างมาก บริษัทจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคโนโลยี

3.3) สมาชิกสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้และเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารบางอย่างโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ สมาคมใช้บุคคลภายนอกในการยืนยันและรับรองหลักการความเป็นส่วนตัวของสมาคม สำหรับคำอธิบายโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการที่สมาคมใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก หากสมาชิกคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของสมาชิกในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้บริการของสมาคม

4.4) เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย หากสมาคมมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่เชื่อว่าผู้ใช้รายใดก็ตามที่กำลังทำผิดในข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ทางบริษัทขอใช้สิทธิ์และดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหายทุกคนในการสอบสวนอาชญากรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือจากการกระทำผิดของพลเรือนได้

5.5) นอกจากนี้ ทางสมาคมสามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากขอโดยรัฐหรือโครงสร้างการบังคับใช้ทางกฎหมาย นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือการกระทำทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากสมาคมเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาด ทางสมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมาจากการเปิดเผยข้อมูล และสมาชิกยินยอมที่จะไม่นำการกระทำหรือการเรียกร้องใดๆ ต่อสมาคมจากการการเปิดเผยข้อมูลนี้

6.6) สมาชิกสามารถถอนความยินยอมต่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทได้ทุกเมื่อโดยแจ้ง สมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออีเมลล์ ในกรณีที่สมาคมไม่สามารถระบุตัวตนของสมาชิก และ ไม่สามารถให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ สมาชิกขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่า สมาชิกสามารถค้นดูผ่านเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของ บริษัทได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆแก่สมาคมในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องใส่เพื่อให้บริการตามที่สมาชิกร้องขอ

 

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

1.1) สมาคมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดหาบริการหรือฟังก์ชันเฉพาะบางอย่างของ tasme

2.2) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 13 นี้ต้องได้รับการจัดการตามข้อกำหนดของข้อ 13 นี้ ข้อตกลงของบุคคลธรรมดา หรือการใช้งานที่แยกต่างหาก

 

ข้อ 8 การใช้คูปองส่วนลด

1.1) สมาคมอาจออกคูปองส่วนลด ซึ่งให้ส่วนลดในจำนวนเงินหรืออัตราคงที่แก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สมาชิกซื้อสินค้าโดยใช้บริการการซื้อ

2.2) สมาชิกมีสิทธิที่จะใช้คูปองส่วนลดเฉพาะการซื้อของสมาชิกเท่านั้นและสมาชิกจะต้องไม่เกี่ยวข้องภายใต้เหตุการณ์ใดก็ตามกับการขายทั่วไปหรือการโอนคูปองให้กับคนอื่น

3.3) การใช้คูปองส่วนลดอาจถูกจำกัดขึ้นอยู่กับสินค้าหรือจำนวนที่แน่นอนและไม่สามารถใช้คูปองหลังการหมดอายุได้ตามลำดับวันที่หมดอายุ คูปองส่วนลดไม่อาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากที่มีการคืนเงินใดๆแล้วก็ตามเนื่องจากการยกเลิกหรือการคืนสินค้า

4.4) คูปองส่วนลดใดๆก็ตามที่มีให้กับผู้ซื้อไม่อาจใช้คูปองหลายใบต่อการซื้อสินค้าหนึ่ง (1) ชิ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ออกคูปองต่างกัน คูปองนั้น อาจใช้หลายใบต่อการซื้อสินค้าหนึ่ง (1) ชิ้นได้

 

ข้อ 9 การใช้บริการการป้องกันการชำระเงิน

1.1) สมาคมจะต้องจัดให้มีบริการการป้องกันการชำระเงินที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกทำได้อย่างปลอดภัยและเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือในบริการอีคอมเมิร์ซ บริการการป้องกันการชำระเงินหมายถึงบริการที่ทางสมาคมคืนเงินให้กับผู้ซื้อที่ชำระเงินโดยผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินตามข้อตกลงการซื้อ แต่ผู้ซื้อไม่สามารถรับสินค้าจากบริษท

2.2) บริการการป้องกันการชำระเงินใช้กับสินค้าทุกประเภทที่ซื้อใน TASME ตามเงื่อนไขของสมาคม

3.3) บริการการป้องกันการชำระเงินจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการซื้อสินค้าระหว่างสมาชิกและปกป้องผู้ซื้อที่จะต้องชำระเงินก่อนที่จะได้รับสินค้า

4.4) ผู้ซื้อผู้ใดก็ตามที่ใช้บริการการป้องกันการชำระเงินจะต้องแสดงเจตนาในการซื้อ การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่สินค้าส่งมาถึงผู้ซื้อ

5.5) บริการการป้องกันการชำระเงินจะยุติเมื่อผู้ซื้อแสดงเจตนาในการซื้อหรือถือว่าผู้ซื้อมีเจตนา

6.6) ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่แสดงเจตนาในการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าภายในช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้นตามมาด้วยความสมบูรณ์ในการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าผู้ซื้อมีเจตนาที่จะซื้อให้เสร็จสิ้น

ข้อ 10 การจัดส่ง ความสมบูรณ์ในการทำธุรกรรม

1.1) ช่วงเวลาการจัดส่งจะเริ่มส่งทันทีนับจากวันที่มีการยืนยันการฝากเงินและสิ้นสุดเมื่อการจัดส่งนั้นเสร็จสิ้น ในกรณีวันหยุดราชการและวันหยุดอื่นๆ ในประเทศไทยหรือเกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ช่วงเวลาเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในช่วงการจัดส่ง

2.2) หากสินค้าที่ซื้อไปไม่ส่งมาตามสัญญาหรือภายในเวลาที่เหมาะสม ผู้ซื้อมีสิทธิโดยการแจ้งสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเรียกร้องให้ส่งสินค้าภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 15 วัน หากสมาคมไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยุติสัญญาด้วยเหตุที่ไม่ส่งสินค้าและเรียกค่าชดเชยความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการไม่ปฏิบัติงานของสมาคมซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น ณ เวลาที่มีการสรุปการทำสัญญาและมีผลโดยตรงมาจากการไม่ปฏิบัติตามนั้น

3.3) ในกรณีที่มีเหตุที่จะต้องคืนเงินในราคาซื้อเนื่องจากสินค้ามีปัญหา ตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด

4.4) หากผู้ซื้อไม่แสดงเจตนาในการซื้อ การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้น ทางสมาคมจะถือว่าเจตนาที่จะซื้อนั้นเสร็จสิ้นแล้วและจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติกับการซื้อที่เกี่ยวข้อง (“สรุปการซื้ออัตโนมัติ”)

5.5) สมาคมสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามที่ผู้ซื้อสั่งกับสมาคมและ/หรือเพื่อจำกัดปริมาณในคำสั่งซื้อใดๆก็ตามโดยไม่ต้องให้เหตุผล หากสมาคมปฏิเสธคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ โดยปกติแล้ว สมาคมจะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อให้บริษัทไว้เมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อ

ข้อ 11 การส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า/การคืนเงิน/การยกเลิกสินค้า

1.1) ผู้ซื้อจะต้องคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายในเจ็ด แต่ต้องอยู่ที่ทางสมาคม พิจราณาเพิ่มเติมด้วย

2.2) วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึง กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะต้องมีอำนาจเหนือกว่าข้อกำหนดการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ขายที่เชื่อมโยงกับเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า อย่างไรก็ตามผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิในการขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ ถ้า:

1.1. สินค้าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่มาจากผู้ซื้อ

2.2. ราคาสินค้าจำเป็นต้องลดลงภายหลังเนื่องการรายการส่งเสริมการขาย

3.3 ผู้ซื้อไม่พอใจในตัวสินค้าทั้งที่สินค้าสมบูรณ์

4.4 กล่องสินค้าของสินเสียหายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้า

5.5 ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการขอเงินคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ เช่น

 1. ในกรณีที่ทางบริษัทรับคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ซื้อโดยไม่เข้าเกณการเปลี่ยนคืน
 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทุกอย่าง เช่น ค่าจัดส่งไปกลับสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องรับผิดชอบโดยคู่กรณีที่เป็นเหตุ
 3. ในกรณีที่เลขที่ใบแจ้งคืนสินค้าไม่ได้ระบุไว้ตอนที่ทำเรื่องขอคืนสินค้า กระบวนการในการจัดการกับการคืนสินค้าและการคืนเงินจะล่าช้า
 4. ในกรณีที่ทำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าแต่ผู้ขายไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องเหลืออยู่ในสต็อก การเปลี่ยนสินค้าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นจะต้องคืนสินค้าให้กับผู้ขาย
 5. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องจากการขอเปลี่ยนสินค้า เว้นแต่จะขอเปลี่ยนเนื่องมาจากสินค้ามีตำหนิ เมื่อเกิดกรณีนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งไปกลับที่สืบเนื่องมากจากสินค้ามีตำหนิ
 6. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้ซื้อนั้นเสียหายเป็นผลมาจากการจัดส่งของสมาคมจัดส่งที่จัดขึ้นโดยผู้ขาย
 7. ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ซื้อได้หรือไม่สามารถจัดส่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินที่ยืนยันจากสมาคมแล้ว ทางสมาคมอาจยกเลิกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจากคำขอของผู้ซื้อ จากกรณีนี้การชำระเงินจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสมาคมที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ นอกจากนี้ สมาคมจะจัดการเพื่อรับผิดชอบในกระบวนการการคืนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น โดยไม่มีคำขอจากผู้ซื้อตามนโยบาย จากกรณีนี้จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันล่วงหน้า
 8. ในกรณีที่ทางบริษัทตัดสินว่าคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ซื้อนั้นไม่สมเหตุสมผล บริษัทจะขอยกเลิกคำขอ
 9. การคืนเงินสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตจะคืนให้ได้เมื่อยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น และไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ อย่างไรก็ตามการคืนค่าจัดส่งสินค้า (กรณีการจัดส่งกลุ่ม) สามารถคืนเป็นหน่วยเงินสดได้หลังจากที่ซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว
 10. สมาชิกอาจยกเลิกการซื้อก่อนที่สินค้าจะจัดส่งมาได้ หากขอยกเลิกขณะที่สินค้ากำลังจัดส่ง คำขอนั้นจะดำเนินการผ่านกระบวนการการคืนสินค้า (ไม่ผ่านกระบวนการการยกเลิกสินค้า) ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมที่จะพิจารณาเจตนาของผู้ซื้อ
 11. การขอยกเลิกใดก็ตามที่ลงทะเบียนหลังการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยทันที
 12. การขอยกเลิกใดก็ตามที่ขอขณะที่สินค้ากำลังเตรียมการจัดส่ง คำขอนั้นจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในทันทีตามหลัก อย่างไรก็ตามเมื่อสินค้าที่เกี่ยวข้องจัดส่งไปแล้ว ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งไปกลับ