เขียนโพสต์สะกดจิตปิดการขาย & ขายของแพงให้คนแย่งซื้อ

เชิญชวนผู้ประกอบการเติมเต็มความรู้เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคแบบเข้าถึงในงานสัมมนา “เขียนโพสต์สะกดจิตปิดการขาย & ขายของแพงให้คนแย่งซื้อ”
09.00 – 12.00 น. สำหรับหัวข้อเรื่อง เขียนโพสต์สะกดจิตปิดการขาย วิทยากร โค้ชหญิง โสรยา คำแก้ว
13.00 – 16.00 น. หัวข้อเรื่อง ขายของอย่างไรให้คนแย่งกันซื้อ วิทยากร โค้ชแบงค์ สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ SME D BANK สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 (สถานีรถไฟฟ้า อารีย์)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/4437