เปิดรับสมัคร OTOP 3-5 ดาว เพื่อยกระดับสู่ OTOP Select

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการผลิตและการตลาดเข้าร่วม ‘กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ’รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค.62
ผู้สนใจที่อยู่ในต่างจังหวัด สามารถยื่นสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนในกรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/category-detail/4834