“SMEs ไทยยั่งยืนได้ด้วยบัญชีเดียว”

พบกับกิจกรรม Workshopให้ความรู้ บัญชีเดียวทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร? (อบรมฟรี 2 วัน)
ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. – 17.00 น
สถานที่
โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ จังหวัดสงขลา
โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/4860