“เพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs”

บีโอไอ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs” (Business Networking) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครพนม – เส้น R12 – Ha Tinh – Thua Thien Hue – Danang ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562
โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย : โลจิสติกส์ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/5549