“Surviving Disruption 4.0 พลิกธุรกิจ SME อย่างไร ไม่รอให้ถึงทางตัน”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “Surviving Disruption 4.0 พลิกธุรกิจ SME อย่างไร ไม่รอให้ถึงทางตัน”
เรียนรู้เทคนิคแบบเจาะลึกในการปรับตัวเพื่อหนีตายในยุค Digital Disruption จาก SME ตัวจริงเสียงจริง!!!
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น ณ ชั้น 9 ห้องเก้าแสน โรงแรม ลีการ์เด้น จังหวัดสงขลา
ปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม 2562
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/5687