สมัครเข้าค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2019

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา และอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร เกษตรกร ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร สมัครเข้าร่วม ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2019 : นวัตกรรมของวัตถุดิบท้องถิ่นและโปรตีนแห่งอนาคต
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ส.ค. 62 ประกาศผลวันที่ 19 ส.ค. 62
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/6188