LAZY CONSUMER เปิดกลยุทธ์พิชิตใจ

เศรษฐกิจขี้เกียจ (Lazy Economy) เกิดจากความต้องการความสะดวกสบายในชีวิต โดยผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินหากสินค้าหรือบริการนั้นๆ ช่วยทำให้รู้สึกว่าได้รับความสะดวกสบายมากกว่าเดิม
มาดูกันว่า จะใช้กลยุทธ์อย่างไรที่จะสามารถพิชิตใจบรรดามนุษย์ขี้เกียจเหล่านี้ได้บ้าง
อ่านเรื่องเต็มๆ ได้ที่ https://www.smeone.info/category-detail/6693