ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ ได้เกิดอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และ อิทธิพลพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด และ ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว 19 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร น่าน อุบลราชธานี ขอนแก่น อำนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สระแก้ว ศรีสะเกษ สกลนคร โดยบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 111,213 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายในวงกว้างและคาดว่าจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 5,000-8,000 ล้านบาท หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับเครือข่ายและหอการค้าจังหวัดในพื้นที่รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น

    โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาคมฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เงินบริจาคผ่านมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ กรุณาแจ้งการบริจาคเงินภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ

วชิรญา  เจริญพันธุวงศ์

ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย

โทร. 02-018-6888 ต่อ 2880 / 089-128-2429

โทรสาร 02-622-1001

E-mail : wachiraya@thaichamber.org