โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิณเข้าร่วมงานสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” ซึ่งจะจัดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 จ.ชลบุรี วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 จ.สงขลา และวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ.ขอนแก่น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smeone.info/event-detail/7331