การออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. – Sinwattana Crowdfunding จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม M01 ชั้น M สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.smeone.info/event-detail/7597