เชิญเข้าร่วมโครงการ Smart Exporter ภาคเหนือ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ ภาคเหนือ (Smart Exporter) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ให้เป็นนักการค้าอย่างมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สร้างแนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก และสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ในการอบรมจะมีเนื้อหาและความรู้ประกอบด้วย

– Business Model Canvas

– ธุรกิจการท่องเที่ยวและของฝาก

– Branding for Global Market

– การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด และแผนการตลาดในการส่งออก

– Logistics & Supply Chain

– พิธีการศุลกากรขาเข้าขาออก และการใช้สิทธิประโยชน์ข้อตกลง

– การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในยุคดิจิทัล

– การคำนวณต้นทุนและการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ยังมีการ Video Conference สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เสริมความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศเมียนมาร์, จีน, ลาว และ กัมพูชา และมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 5,000.00 บาท

วันที่จัดอบรม/สัมมนา : 6 – 24 มกราคม 2563 (ทุกวันจันทร์-วันศุกร์)

สถานที่จัดกิจกรรม : โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. รวมระยะเวลา 15 วัน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก!! ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 091-734-4125