เปิดรับสมัคร การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 3

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก” ครั้งที่ 3 เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องการคำนวณต้นทุน การตั้งราคาสินค้าส่งออกในระดับพื้นฐาน พร้อมเทคนิคการตั้งราคา และเสนอราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถนำหลักการความรู้ในเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างการแข่งขันทางการค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ส่งออกไทยในการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

คำบรรยายภาพรวมวิชา :

– ข้อแตกต่างระหว่าง ต้นทุนการขายส่งออกและต้นทุนการขายในประเทศ

– โครงสร้างต้นทุนเพื่อการขายสินค้าระหว่างประเทศ

– Workshop และวิเคราะห์ ต้นทุน จัดสรร ค่าใช้จ่าย แบบแยกประเภท – กลยุทธ์ในการบริการต้นทุน เพื่อการส่งออก

– บริหารงบกำไรขาดทุน บริษัทส่งออก

– การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน

– การคำนวน ค่าใช้จ่าย Logistic

– กลยุทธ์ 360 องศาในการตั้งราคาขายเพื่อตลาดต่างประเทศ

– ทฤษฎี ทางลัด ในการคิดต้นทุน และ เสนอราคาขาย อย่างรวดเร็ว

– วิเคราะห์ และ บริหาร กำไรของ ช่องทางการตลาด ล่าง, บน และ ออนไลน์

– เทคนิค การเสนอราคาขาย เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศอย่างมีไสตล์

– ฝีกปฏิบัติการตั้งราคา และการเสนอราคา ยุคใหม่

– แก้ไขปัญหา แบบ clinic ด้านราคาขายของผู้เข้าอบรม

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 1,000.00 บาท

วันที่จัดอบรม/สัมมนา : 30 – 31 มีนาคม 2563

วันที่รับสมัคร : ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 80

สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม 1 – 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก!! หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสายพิณ จวนรุ่ง 02-046-6688, 02-507-8146, 095-473-9791, 085-222-3000