เจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงาน ประเทศกัมพูชา

สถาบันอาหาร เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงานในวันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ยอดขายไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไฮไลท์

  • อบรมเตรียมความพร้อมการเจรจาธุรกิจ 1 วัน (16 มกราคม 2563)
  • เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าประเทศกัมพูชา จำนวนกว่า 15 ราย พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและล่ามธุรกิจ
  • ร่วมกิจกรรม Knock Door เพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้ากัมพูชา/ ห้างค้าปลีก
  1. Lucky Supermarket
  2. UNT Wholesale
  3. Daun Penh
  4. Chip Mong & Ship Srun
  • เข้าเยี่ยมชมงาน International Halal Expo 2020 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเกาะเพชร
  • สำรวจตลาดอาหารแปรรูปของกัมพูชาในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าดั้งเดิม

สมัครออนไลน์ได้ที่ คลิก!! หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ คลิก!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณดุจเดือน บุญสม โทรศัพท์ 085-950-7444, E-mail: dujduan@nfi.or.th