หลักสูตร การปรับตัวของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และรีสอร์ทขนาดเล็ก ยุค 2020

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เชิญชวนผู้ประกอบการ SME ร่วม Update การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับมุมมองในการเริ่มต้นธุรกิจและการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ในหลักสูตร การปรับตัวของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และรีสอร์ทขนาดเล็ก ยุค 2020

ปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมที่มีทิศทางขยายตัว สอดคล้องกับภาพรวมธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ที่มีมิศทางเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากปัจจัยบวกที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในไทยในระดับสูง ทำให้มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนและพัฒนาในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้น

ISMED พร้อมสร้างโอกาสทองให้ผู้ประกอบการ SME จึงขอเชิญเข้าร่วม Update การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับมุมมองในการเริ่มต้นธุรกิจและการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

– ผู้ประกอบการที่ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายเดิม และรายใหม่

– ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

– ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน แต่ไม่มีความรู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

กำหนดวัน เวลาและสถานที่

  1. หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์

– วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.

– สถานที่ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  1. หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

– วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.

– สถานที่ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดหลักสูตร

– บรรยายหัวข้อ ภาพรวมแนวทางพัฒนา และการเติบโตของธุรกิจ

– บรรยายหัวข้อ ยุค Digital Disruption และการปรับตัวของธุรกิจ

– การเสวนาแลกเปลี่ยน เรื่อง “ยุค Digital Disruption กับการปรับตัวของธุรกิจ”

 

วิธีการจัดกิจกรรม

การบรรยาย และการเสวนา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

– ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของธุรกิจ มีแนวทาง หรือทิศทางในการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และรีสอร์ทขนาดเล็ก) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

– ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของธุรกิจ มีการปรับตัวให้ทันตามยุคสมัย ตามเทรนด์ โดยมีการบูรณาการรวบรวมข้อมูลระบบภายในของโครงการ (อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และรีสอร์ทขนาดเล็ก) ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของมีความรู้ความเข้าใจในการนำ IoT มาใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และรีสอร์ทขนาดเล็ก) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

 

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

  1. สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ราคา 3,200 บาท
  2. สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ราคา 3,200 บาท

สุดพิเศษ สมัคร 2 วัน เพียง 6,000 บาท

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คลิก!!

 

เอกสารดาวน์โหลด

  1. เอกสารประชาสัมพันธ์ (Brochure / Banner)
  2. กำหนดการหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
  3. กำหนดการหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
  4. ใบสมัคร

 

การติดต่อสอบถาม

ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

โทรศัพท์ 0 2105 4778 ต่อ 2015 (สุธานี) , 2016 (แสงเดือน)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2224 5634 – 5, 08 2450 2623