SMART FACTORY SOLUTION FOR SMEs 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับพานาโซนิค และ ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการยกระดับให้กับโรงงานด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม
ขอเชิญร่วมสัมมนา “SMART FACTORY SOLUTION FOR SMEs 4.0” เพื่อให้ SME ได้เห็นภาพและเข้าถึง ตลอดจนทำความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น
– วิธีการเริ่มต้นเป็น Smart Factory
– หุ่นยนต์เชื่อม IoT
– ระบบจัดการข้อมูลและเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติ
– ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดและดิจิตอลในโรงงาน
– Visit Smart Factory Show Case
วันที่ 12 มีนาคม 2563
เวลา 9.00-16.00 น
ณ อาคารต้นกล้า แกลลอรี่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต กล้วยน้ำไท
สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ คลิก!!
ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา SMART FACTORY SOLUTION FOR SMEs 4.0