สถาบันอาหาร เปิดรับสมัครโครงการ SME Regular Level ปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
คุณสมบัติ
1) ผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งดำเนินธุรกิจปกติมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) รายได้รวม (ปีล่าสุด) ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่นี่ คลิก!!
สนใจติดต่อได้ที่ คุณดนัย
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 3113
มือถือ 080-370-6340
อีเมล food@nfi.or.th