กิจกรรมทดสอบมาตรฐาน ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)” ปี 2563

เปิดรับสมัครแล้ว!! สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจทดสอบมาตรฐาน โดยเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอการแพทย์ (Medical textile)

📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ้ก!!

สอบถามเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)
089-2097129 (สนธิลักษณ์)
087-8105197 (วิมลสิริ)
E- mail : thti.smestrong@gmail.com
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40gxj6955u