โครงการ DR BIZ ช่วย SME แก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

โครงการ DR BIZ ช่วย SME แก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

ถ้าธุรกิจติดปัญหา มีหนี้หลายธนาคาร เงินไม่พอ และต้องไปเจรจาต่อรองหลายที่ แบงก์ชาติมีโครงการดี ๆ ที่ช่วยคุณได้ กับโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง เป็นโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจกลุ่มที่ยังมีกำลังและศักยภาพแต่เจอปัญหาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและมีเจ้าหนี้ธนาคารหลายราย โครงการ DR BIZ จะเข้าช่วยเหลือในด้านการบรรเทาภาระหนี้ โดยการรวมหนี้และลดระยะเวลาการติดต่อเจ้าหนี้หลายราย ผ่านแนวทางแก้ไขหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ตกลงร่วมกัน

ใครเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง

✔ เป็นลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
✔ เป็นลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 2 รายขึ้นไป
✔ มีสถานะหนี้ปกติ หรือเป็น NPL กับธนาคารบางแห่งตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคโควิด-19
✔ ต้องไม่ถูกฟ้องคดี ยกเว้นเจ้าหนี้ถอนฟ้อง

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 ที่ www.bot.or.th/app/drbiz

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย