ฟรี‼️ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครเข้าอบรมใน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพในเมืองอัจฉริยะ พบกับวิทยากรชั้นนำด้านธุรกิจสุขภาพ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาดดิจิทัล

👨‍👨‍👧‍👧 อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
📆 เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566