TA SME จับมือจุฬาฯ เปิด Mini MBA

TA SME จับมือจุฬาฯ เปิด Mini MBA สตาร์ทอัพแห่งแรกของไทย

         นางแก้วเก้า  เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TA SME)  เปิดเผยว่า สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ SME ต้องการเพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาแนวความคิดและการทำธุรกิจแนว Startup ซึ่งเป็นแนวทางที่ภาครัฐให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตร Mini MBA เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เน้นการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อพัฒนาธุรกิจแนว Startup ให้สามารถเติบโตได้ 10 เท่า 100 เท่า ทุกปี ทำให้ธุรกิจขยายขนาดได้อย่างไม่มีเพดาน (Scalable)  ทำซ้ำได้อย่างไม่จำกัด (Repeatable)  ซึ่งนำไปสู่ธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน (Sustainable) ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 18) เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559

Cr.motortrivia

ใส่ความเห็น