บริษัท เจเอสพี แอดวานส์ เทคโนโลยี จำกัด

เปลี่ยนรูปภาพปกของคุณ
อัพโหลด
เปลี่ยนรูปภาพปกของคุณ
ข้อมูลส่วนตัว
ร่วมลงทะเบียน มิถุนายน 14, 2018
สมาชิกทั่วไป (M)
นายจาตุพล โรจนสังวรณ์
ชาย
027486744
ข้อมูลบริษัท
บริษัท เจเอสพี แอดวานส์ เทคโนโลยี จำกัด
ผู้ค้า
ยานยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, อื่นๆ
ขายวัตถุดิบผลิตงาน checking fexture กับแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์