ข่าวสาร

“หอการค้าแฟร์ ปี 2561” (TCC Fair 2018) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน –7 ตุลาคม 256

“หอการค้าแฟร์ ปี 2561” (TCC Fair 2018) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน –7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สมาคม TA SME เดินหน้าจัดสัมมนาและหาช่องทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

นางแก้วเก้า เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TASME) และนายศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช เลขาธิการสมาคมฯร่วมแสดงความขอบคุณนางดวงใจ จันทร รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาและนายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข กรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาในฐานะภาคีเครือข่ายธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา จัดสัมมนาและให้ความรู้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในหัวข้อ “SMEs จะขายอะไร-จะขายอย่างไรให้ปัง ในประเทศกัมพูชา”

ผนึกกำลัง ธพว. – สวทช. – สมาคมผู้ประกอบการ SME ไทย ลงนามผลักดัน SME

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TA SME) เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษาสู่ผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1 47 48 49 50